Monthly Archives: March 2013

Nuwe prosedures by maatskappy deregistrasies

G&T_CIPCDie Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom (“CIPC”) het nuwe prosedures vir die deregistrasie van maatskappye en beslote korporasies gepubliseer.

Jy kan aansoek doen om die betrokke entiteit vrywilliglik te deregistreer indien:

 • Dit nie meer handel dryf nie, of
 • Dit oor geen bates beskik nie of nie oor genoegsame bates beskik om dit te laat likwideer nie.

Geen vorms word vereis nie, net ‘n brief op die maatskappy of beslote korporasie se briefhoof wat bogenoemde status bevestig en ook:

 • ‘n Belasting uitklaringsertifikaat van SARS, of
 • ‘n Skriftelike bevestiging van SARS dat die maatskappy geen uitstaande belastingverpligtinge het nie.

Moet dit eerder nie sonder professionele kundigheid aanpak nie 

Daar is ook ander formaliteite waaraan voldoen moet word en ook gevolge wat deregistrasie meebring, insluitende :

 • Die verlies aan CIPC beskerming van jou maatskappy of beslote korporasie se geregistreerde naam.
 • Die maatskappy kom wel tot ‘n einde as ‘n regspersoon. Enige onbetaalde skulde bly egter in plek. Jy mag dus steeds persoonlik aanspreeklik gehou word vir hierdie skulde:
  • Op grond van persoonlike borgskappe wat jy namens die maatskappy onderteken het, en
  • Op grond van voortdurende persoonlike aanspreeklikheid van enige direkteure, voorgeskrewe beamptes insluitende senior bestuurders met uitvoerende beheer en aandeelhouers wat aanspreeklikheid kan opdoen vir maatskappyskulde. Hierdie maatskappyskulde spruit dan uit enige optrede of versuim wat plaasgevind het, voordat die maatskappy van die register verwyder is.

© DotNews, 2005-2013. Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Internal News

G&T_RolbalCongratulations to our Kleinmond branch who came third in the Bowling business league and Hermanus was tenth!

Caledon-20130315-00463

 

We would also like to welcome Aljoma Wessels who has joined our Caledon branch.

She will support Liana Swart in the Estate Section. We hope she will really enjoy to be part of our team!

 

 

Birthdays in March:

Hermanus: Marieta van Rhyn – 2nd

Gansbaai: Theresa Robertson – 4th

We wish everyone a happy birthday and all of the best for the year!

 

WATCH THIS SPACE!! …Pringlebay Agency opening soon!

Personeelnuus

G&T_RolbalBaie geluk aan ons Kleinmond tak wat derde gekom het in die Rolbal besigheidsliga en Hermanus tiende!

Caledon-20130315-00463

 

Ons wil ook graag welkom sê aan Aljoma Wessels wat aangesluit het by die Caledon tak.

Sy sal vir Liana Swart ondersteun in die Boedelafdeling. Ons hoop sy sal dit baie geniet om deel te wees van ons span!

 

 

Verjaarsdae in Maart:

Hermanus: Marieta van Rhyn – 2de

Gansbaai: Theresa Robertson – 4de

Ons wens almal hartlik geluk met hulle verjaarsdae en wens net die beste toe vir die nuwe lewensjaar!

 

WATCH THIS SPACE!! …Pringlebaai Agentskap kom binnekort!

 

Eiendomsfokus

Berg 25HERMANUS / ONRUS

R1 550 000 

NUWE VRYSTELLING OP ALLEENMANDAAT: EGTE ONRUS SJARME IN ‘N GEVESTIGDE AREA – DIE PERFEKTE FAMILIEWONING!

Prentjiemooi! ‘n Huislike gevoel waaroor jy lank sal droom. 4 Slaapkamers, 3 badkamers, oopplan, onderdak braai area, aparte waskamer, sprankelende swembad & motorhuis. Ten volle omhein. Die 4de slaapkamer en 3de badkamer is deel van ‘n ruim woonstel.

‘n Meer uitgebreide beskrywing:

Die huis se ingang loop in die sitkamer wat oopplan is en dan na die eetkamer en kombuis. In die sitkamer is ook ‘n kaggel. Die plaaskombuis het sementblaaie en ‘n ​​uitlaatklep vir die skottelgoedwasser.

Aan die agterkant, sal jy ‘n pragtige onderdak braai area en ook ‘n aparte waskamer vind. Die huis het 3 slaapkamers (hoof en suite en met kaggel) en 2 badkamers.
Die woonstel het sy eie ingang van buite, maar ingang kan ook vanaf die woning verkry word.
In die woonstel is ‘n oopplan slaapkamer/badkamer, ingeboude kaste en ‘n aparte ruimte vir ‘n kombuis. Outo motorhuis.

Die eiendom is ten volle omhein met ‘n swembad. Baie netjies en goed onderhou.
Ekstra: ‘n ‘Well point’ wat die swembad en tuin voed. (Geen verrassings op die munisipale rekening nie!)

 • Erf grootte: ± 700m ².
 • Bou grootte: ± 160m ².

Meer fotos:

http://www.gtproperty.co.za/property_details.aspx?property_ref=582347

www.gtproperty.co.za

Web Verw:  582347.

Skakel Elna by 082 379 6897

 

Verpligte aftrede: Wanneer is dit diskriminasie?

G&T_RetiredDiskriminasie op grond van ouderdom is ‘n vorm van outomatiese onbillike arbeidspraktyk. Wanneer ‘n werknemer dus aftree-ouderdom bereik en hy gevolglik afgedank word, sal die werkgewer moet bewys dat dit die ooreengekome of normale aftree-ouderdom is.

In praktyk sal die werkgewer twee dinge aan die Hof moet bewys:

 1. Dat daar reeds ‘n aftreebeleid in plek is, en
 2. Wat die aftreebeleid behels.

Die volgende feite het in ‘n onlangse saak voor die Arbeidsappèlhof gedien:

 • ‘n Groep Finansiële Direkteur het die ouderdom van 60 bereik, wat ook die maatskappy se aftree-ouderdom was. Die maatskappy het hom versoek om aan te bly. Hy is meegedeel dat die normale kennisgewingsperiode van toepassing sou wees wanneer die maatskappy later wou hê dat hy wel moes aftree.
 • Twee jaar later het die maatskappy hom in kennis gestel dat sy aftrede sou begin. Die partye was dit tydens die hofsaak eens dat die afdanking gebaseer was op die werknemer se ouderdom.
 • Hy het die saak na die Arbeidshof verwys en het beweer dat hy geregtig was om te werk tot met die ouderdom van 65.
 • Die Arbeidshof het ‘n maksimum vergoeding van 24 maande aan hom toegeken en het bevind dat die ontslag outomaties onbillik was.

Die maatskappy het die saak op appèl na die Arbeidsappèlhof geneem. Hierdie Hof bevind dan dat die werknemer stilswyend ingestem het om langer as die normale aftree-ouderdom te werk en dit aan die werknemer oorgelaat het om die nuwe aftree-ouderdom te bepaal. Die Hof bevind dus dat daar niks onbillik of onwettig met so ‘n reëling was nie.

Werkgewers: Neem advies 

Dit is beter om voorbereid te wees en voorkomend op te tree. Die regskostes en nagevolge kan ‘n mens duur te staan kom. Ons howe is geneig om streng op te tree waar enige vorm van outomatiese onbillike arbeidspraktyk bevind word. Verkry dus advies oor jou posisie sowel as die posisie van jou werknemers.

 • Maak seker dat die beleid oor aftrede duidelik en in plek is.
 • Maak seker dat jou nuwe dienskontrakte die verpligte aftree-ouderdom bevat.
 • Indien jou huidige dienskontrakte nie ‘n aftree-ouderdom stipuleer nie, moet jy dit nou met die werknemers ooreenkom. Onthou dat jy nie eensydig so ‘n klousule op jou werknemers kan afdwing nie.
 • Indien jy ‘n werknemer versoek om by jou maatskappy aan te bly nadat hy reeds die aftree-ouderdom bereik het, moet jy vanuit die staanspoor ‘n nuwe aftree-ouderdom met hom ooreenkom of ‘n ander reëling hieroor tref. Beide partye moet egter duidelikheid hê oor die reëling om enige onsekerheid of toekomstige litigasie uit te skakel.

Werknemers se regte 

Enige vorm van onregverdige diskriminasie word deur ons arbeidsreg verbied. Jy geniet beskerming teen direkte of indirekte diskriminasie op enige arbitrêre gronde. Dit sluit in beskerming teen diskriminasie as gevolg van ras, geslag, etniese of sosiale oorsprong, kleur, seksuele oriëntasie, ouderdom, enige vorm van gestremdheid, geloof, oortuiging, politieke opinie, kultuur, taal, huwelikstatus of familieverpligtinge.

© DotNews, 2005-2013. Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Eiendomstransaksies met trusts – Let op die risiko’s!

G&T_TrustsEnige persoon wat eiendom namens ‘n trust wil verkoop of koop moet behoorlik en skriftelik gemagtig wees om namens die trust op te tree.

Alle ooreenkomste waarin onroerende eiendom gekoop of verkoop word, moet regtens op skrif wees en dit moet deur beide die koper en die verkoper onderteken word, of deur hul agente wat slegs kan optree indien hul sodanige skriftelike volmag van die koper of verkoper ontvang het. Die Hoë Hof het ook onlangs hieroor uitspraak gelewer en as volg bevind:

 1. ‘n Trustee van ‘n trust is nie ‘n agent van daardie trust nie. Sy magte om die trust te bind en ooreenkomste namens die trust aan te gaan is in geheel afhanklik van die magtiging van sy mede-trustees.
 2. Enige ooreenkoms wat deur ‘n ongemagtigde trustee aangegaan en onderteken word, is nietig en onafdwingbaar.
 3. Die trust sal ook nie met terugwerkende effek die ooreenkoms kan ratifiseer nie. Die ooreenkoms is vanuit die staanspoor (ab initio) nietig. Dit het dus geen regsgeldigheid nie en kan ook nie geratifiseer word nie

In hierdie betrokke geval het die verkoper van ‘n plaas, eerstehands kennis gemaak met die gevare daaraan verbonde om met ongemagtigde trustees van ‘n familietrust sake te doen. Hier het die trust reeds okkupasie van die plaas geneem en ook reeds die volle koopprys by die oordragprokureurs inbetaal. Die verkoper het probeer om oordrag van die eiendom te bewerkstellig. Die Hof het die transaksie egter as ab initio ongeldig verklaar en die verkoper was onsuksesvol in sy poging om die ooreenkoms af te dwing.

© DotNews, 2005-2013. Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Hoe meer dae, hoe meer dinge: Raadsale in die kuberruim

G&T_VirtualDie Maatskappywet van 2008 gee erkenning aan vandag se moderne middels van kommunikasie. Formele vergaderings en besluite van die Maatskappy kan nou by wyse van e-pos, aanlynboodskapdiens, stem- en videokonferensies (byvoorbeeld Skype, SightSpeed en iChats) geneem word.

Die tradisionele raadsvergaderings waartydens almal persoonlik en in dieselfde vertrek teenwoordig moet wees, gaan gevolglik in die toekoms die uitsondering raak.

Direkteure en aandeelhouers wat in verskillende stede en selfs lande gesetel is, hoef dus nie meer te reis om die raadsvergaderings persoonlik by te woon nie. Dit is regtens aanvaarbaar indien die vergadering aanlyn en in verskillende geografiese gebiede plaasvind. Dit bring noodwendig groot besparings op reistyd, verlore produksie en reisonkostes mee. Dit beteken ook dat dringende vergaderings op kort kennisgewing belê kan word, besluite geneem kan word en elektronies genotuleer kan word.

Selfs waar ‘n “formele vergadering” (hetsy fisies of aanlyn) nie gehou word nie, kan besluite nog steeds by wyse van skriftelike goedkeuring van die meerderheid direkteure in elektroniese formaat met ‘n verskeidenheid van platforms geneem word. Daar is wel kennisgewingsperiodes waaraan voldoen moet word of formeel van afstand gedoen kan word.

Kom die formele vereistes na 

 1. Maak seker dat die Maatskappywet se vereistes oor behoorlike kennisgewing, optrede en notulering van vergaderings nagekom word.
 2. Maak seker dat die vereistes van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies oor die identifikasie van die versender, toeganklikheid, berging en herwinning van elektroniese data nagekom word.
 3. Elektroniese vergaderings kan wel gehou word, tensy jou Akte van Oprigting (AVO) uitdruklik anders bepaal. Om enige onsekerheid te vermy behoort jou Akte van Oprigting dit in duidelike terme toe te laat.
 4. Die middel van elektroniese kommunikasie wat gebruik word om die vergadering te hou, moet alle betrokke partye steeds die geleentheid bied om deurlopend en gelyktydig met mekaar te kommunikeer. Die lede van die vergadering moet direk met mekaar kan kommunikeer, sonder ‘n tussenganger, sodat die partye vrylik en effektief aan die vergadering kan deelneem en hul insette kan lewer. Sodoende word die vergadering gehou asof al die betrokkenes gelyktydig in een vertrek teenwoordig sou wees.

Aandeelhouers 

Aandeelhouersvergaderings kan op soortgelyke wyse en op soortgelyke voorwaardes gehou word. Trouens, dit is ‘n vereiste dat openbare maatskappye in Suid-Afrika se aandeelhouersvergaderings wel toeganklik is vir elektroniese deelname deur aandeelhouers, ongeag of die aandeelhouersvergadering in Suid-Afrika of elders gehou word.

© DotNews, 2005-2013. Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Brave new world: Virtual boardrooms in cyberspace

G&T_Virtual“O Wonder!…O Brave New World” (Shakespeare) 

One of the innovations brought in by our “new” Companies Act is that company meetings may now be held via electronic communication, opening the door for companies to use cyber services such as email, online messaging, voice and video conferencing (easy with services like Skype, SightSpeed, iChat etc) to replace traditional “face-to-face all in one place” boardroom meetings.

The result – directors and shareholders in different cities and countries around the world no longer have to travel to attend meetings – they can legally be “held” online from your various locations.   Not only does this offer up huge savings in time and travel costs, but it means that urgent meetings can (subject to notice and other requirements as below) be held at short notice, and decisions taken and recorded online.

Even if a ‘meeting’ (physical or online) isn’t actually held, decisions can be “adopted by written consent of a majority of the directors” via electronic communication (subject, again, to notice and other requirements).

Follow the formal requirements 

 1. Make sure that the Companies Act’s requirements in regard to proper notice, conduct and minuting of meetings are complied with,
 2. Comply with the requirements of ECTA (the Electronic Communications and Transactions Act) in regard to identification of originator, accessibility, storage, retrieval etc,
 3. Electronic meetings can be held unless your MOI (Memorandum of Incorporation) specifically provides otherwise, but if you want to avoid any uncertainty draw your MOI to allow them in clear terms,
 4. The “electronic communication facility” employed must “ordinarily [enable] all persons participating in that meeting to communicate concurrently with each other without an intermediary, and to participate effectively in the meeting” – in which event they are all as “present” at the meeting as if they were physically all in one location.

Shareholders 

Shareholders’ meetings can likewise take place via electronic communication subject to similar requirements to those applying to board meetings.  In fact meetings of public company shareholders “must be reasonably accessible within the Republic for electronic participation by shareholders… irrespective of whether the meeting is held in the Republic or elsewhere”.

© DotNews, 2005-2013. This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Property Focus

Berg 25HERMANUS / ONRUS

R1 550 000

NEW RELEASE ON SOLE MANDATE: REAL ONRUS CHARM IN AN ESTABLISHED AREA  –  THE PERFECT FAMILY RESIDENCE!

Pretty as a picture! A homely feeling that you will not forget.  4 Bedrooms, 3 bathrooms, open plan, under cover braai area, separate laundry, sparkling pool & garage. Fully walled. The 4th bedroom and 3rd bathroom is part of a spacious flatlet.

A more broad description:

The homes’ front entrance leads into the lounge which is open plan to the dining area & kitchen. In the lounge is also a fire place. The farm style kitchen has cement tops and an outlet for the dishwasher.

At the back you will find a lovely under cover braai area and also a separate laundry room. The house has 3 bedrooms (main en suite & with fire place) and 2 bathrooms.
The flatlet has its own entrance from the outside, but can also be accessed from the dwelling. Here in the flat you will find an open plan bedroom/bathroom, lots of built-in cupboards and a separate space for a kitchenette. The single garage is manual.

The property is fully walled and has a swimming pool. Very neat and well maintained.
Extra: A well point to feed the swimming pool and garden. (No surprises on the municipal bill!).

 • –  Plot size:  ± 700m²
 • –  Building size:  ± 160m²

More pictures:

http://www.gtproperty.co.za/property_details.aspx?property_ref=582347

www.gtproperty.co.za

Web Verw:  582347.

Phone Elna on 082 379 6897

Company deregistration: New procedures

G&T_CIPCCIPC (the Companies and Intellectual Property Commission) has published new procedures for deregistration of companies and close corporations.

You can apply to voluntarily deregister your corporate if either:

 • It has ceased to carry on business, or
 • It either has no assets, or inadequate assets for it to be liquidated.

There are no forms to complete, just a letter on your company letterhead confirming its status and enclosing either:

 • A tax clearance certificate, or
 • A written confirmation from SARS that there is no tax liability outstanding.

Don’t try to do it without professional assistance 

There are several other formalities to be complied with, and also consequences to deregistration that you need to be prepared for including:

 • Loss of CIPC protections for your corporate’s name
 • Although the company will no longer exist as a legal entity, its debts survive (albeit unenforceable against the company itself).  As a result there is:
  • Continuing liability under any personal suretyships you may have signed, and
  • Continuing personal liability for any directors, “prescribed officers” (broadly, senior managers with “general executive control”) and shareholders who may have become liable for any company debt “in respect of any act or omission that took place before the company was removed from the register”.

© DotNews, 2005-2013. This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.