Monthly Archives: May 2012

Auction Bidders – 5 Rights You Need To Know!

Are you hoping to pick up a bargain at a public auction but are put off by the media uproar over allegations of undisclosed “vendor” or “ghost” bidding?  If so, read on……

Auctioneers and the CPA

The Consumer Protection Act and Regulations impose very strict and detailed obligations on auctioneers in regard to how they must advertise and conduct auctions.  Which gives you, the bidder, a raft of important rights. Continue reading

Buying Property In A Shelf Company? Pitfalls And Precautions

Shelf (i.e. pre-registered) companies can be very useful vehicles for the acquisition of assets, particularly property.

Beware the pitfalls – who can sign and who can’t?

Just make sure if you buy a shelf company that you don’t sign any contracts for your new company before you are actually appointed as director – until then, only the currently-appointed director has the legal authority to bind the company. Continue reading

Living Together: The Risk, And The Remedy

With couples increasingly cohabiting before (or instead of) formally marrying, and with the Domestic Partnerships Bill of 2008 still on ice, it bears repeating –

1.     There is no such thing in South Africa as a “Common Law Marriage”

2.     Any cohabiting couple needs to urgently take advice on concluding a formal “cohabitation agreement” – don’t risk not having one! Continue reading

You, Your Neighbours And Your Boundaries – Don’t Lose Your Land!

A recent High Court case shows just how dangerous it can be to allow a neighbour long term use of your property without having a formal use agreement in place.

The facts; and the off-course fence 

In the case in question, a boundary fence between two farms had, for reasons now lost in the mists of time, been erected not on the true boundary, but slightly off course – which had the practical effect that farm A had use of 1,9 hectares of farm B’s land. Continue reading

Wanneer Jy Op ‘N Veiling Gaan Bie – Vyf Regte Wat In Jou Guns Tel

Het jy gehoop om ‘n winskopie by ‘n openbare veiling op te tel? Is jy nou in die duister na die openbaring van spookbieërs en bieërs wat namens die verkoper die prys opjaag?  Indien wel, lees verder ……

Afslaers en die Verbruikerswet

Die Wet op Verbruikersbeskerming en die gepaardgaande Regulasies omskryf en reguleer in fyn besonderhede hoe veilings geadverteer moet word en hoe die werklike veiling gehou moet word. Die Verbruikerswet gee vir jou as belangstellende koper heelwat regte en beskerming by ‘n veiling. Continue reading

Die Rakmaatskappy By Die Aankoop Van Eiendom – Slaggate En Voorsorg

‘n Rakmaatskappy is ‘n generiese voorafgeregistreerde maatskappy en die gebruik daarvan kan ‘n gerieflike manier wees om bates, veral vaste eiendom, aan te koop.

Pasop vir die slaggate  – wie mag teken en wie mag nie?

Wanneer jy ‘n rakmaatskappy koop moet jy seker maak dat jy geen kontrakte namens die nuwe maatskappy teken, alvorens jy amptelik en formeel as ‘n nuwe direkteur aangestel en geregistreer is. Totdat hierdie formaliteite afgehandel is, is dit slegs die bestaande direkteur wat regtens bevoeg en gemagtig is om die maatskappy te bind. Continue reading

Om Saam Te Woon : Die Risiko En Die Oplossing

Dit gebeur toenemend dat paartjies saamwoon voordat hulle in die huwelik tree (of dikwels saamwoon in die plek van die huwelik). Die mees onlangse wetsontwerp hieroor dateer uit 2008 (“the Domestic Partnerships Bill of 2008”) en dit is nog nie afgehandel of in werking gestel nie.

Dit is dus nodig om die huidige regsposisie in Suid Afrika duidelik te stel:  –

1.     Regtens bestaan daar nie ‘n gemeenregtelike huwelik nie (“Common Law Marriage”)

2.     Partye wat saamwoon moet eerder so gou moontlik ‘n formele “saamwoon ooreenkoms” sluit. Die risiko vir een of beide partye is net te groot om dit nie te doen nie. Continue reading

Jou Bure, Jou Grense En Jy – Jy Kan Dalk Jou Grond Verloor!

‘n Saak wat onlangs in die Hoë Hof beslis is, wys hoe gevaarlik dit kan wees om jou buurman toe te laat om oor ‘n lang periode jou grond te gebruik, sonder dat daar ‘n formele gebruiksooreenkoms in plek is.

Die feite en die misplaaste grensdraad 

In hierdie geval is die oorspronklike grensdraad tussen twee plase nie op die grens self nie, maar effens van koers daarvan af, opgerig. Presies waarom dit jare gelede so gedoen is, kon niemand meer tydens die voer van die hofsaak onthou of oproep nie. Continue reading