Category Archives: Social / Events

Guthrie & Theron Prokureurs Caledon verhuis en word 120 jaar oud

GT

Sedert die aanbreek van 2016 was daar groot bedrywigheid en heelwat nuwe verwikkelinge by Guthrie &Theron Prokureurs, Caledon.

Onlangs het hulle kantore verskuif na hulle nuwe gebou te Hoopstraat 19, net onder Victoria Mall en langs Heidehof Tehuis vir bejaardes.

Verder het hierdie prokureursfirma nou uitgebrei en bied hulle ook nou die dienste van hul nuwe eiendomsagentskapkantoor  op dieselfde perseel  aan.

Guthrie & Theron Prokureurs  vier ook hierdie jaar met trots hul 120ste verjaardag. Hierdie regsfirma is gestig in 1896 en was sedertdien intrinsiek deel van die geskiedenis van Caledon. Na al die jare van deel wees in die lief en leed van baie van die inwoners van Caledon deur opstel testamente, boedels, oordragte van eiendomme  en hofwerk, is hierdie regsfirma nog steeds dinamies bedrywig om daagliks kliënte te voorsien van die regshulp wat hul belange op die hart dra.

Guthrie en Theron verhuis!

article-1-August-nlGuthrie en Theron, Kleinmond gaan na byna twee dekades na ‘n nuwe gebou aan die einde van Augustus 2013, verhuis.

Die formidabele regsgroep het reeds sedert 1896 sy wortels in die Overberg distrik geskiet. Twee swaers, Frank Guthrie, ‘n Skot, en Charlie Theron, ‘n boer van die Caledon distrik was eertydse die stigters en is Guthrie en Theron sedertdien alombekend vir alle Overbergers van die streek.

Deur die jare het die firma gevestig en bekendheid, getrouheid en lojale ondersteuning by sy kliënte verwerf. Die eertydse kliënte se nasate (en die se nasate) is nog steeds getroue kliënte van Guthrie en Theron en is dit op sigself ‘n riem onder die hart vir die firma en sy vennote.

Die firma het tans takke te Kleinmond, Hermanus, Caledon, Gansbaai en Riviersonderend en word beman deur tien gekwalifiseerde prokureurs.

Gedurende Junie 1995 het Guthrie & Theron se Kleinmond-tak sy deure geopen en sedert Oktober 2003 het André du Toit (junior) die leisels oorgeneem van ‘n eertydse vennoot. Die kantoor self dien getrou die dorp en omgewing in allerlei regsaspekte, wat strek van invorderings, egskeidings, onderhoudsaangeleenthede, uitsettings, ander ingewikkelder litigasie; hetsy in die Landdroshof of Hoë Hof, strafsake, aktes (registrasie van oordragte en verbande), boedelbeplanning, boedelbereddering, asook die opstel van testamente.

Die kantore te Kleinmond het die afgelope jare sodanig gegroei dat  nog ‘n gekwalifiseerde prokureur, Marí Müller, onlangs aangestel is. Haar spesialiteitsvelde is algemene litigasie, familiereg (egskeiding- en onderhoudsaangeleenthede); asook skuldhersiening. Afwagtend op haar registrasiesertifikate sal sy ook  binnekort as Skuldberader kan optree.

Mnr. André du Toit (vennoot), word bygestaan deur n kandidaatprokureur, Charmé du Toit. Beide is verantwoordelik vir die aktesafdeling (registrasie van oordragte en verbande) en die bereddering van boedels. In die gees van diening van die gemeenskap is daar dan ook goedgedink om gratis testamente vir kliënte op te stel as ‘n blyk van waardering vir getroue en lojale ondersteuning.

Eerskomende Vrydag, 30 Augustus 2013, sal die kantore vir die “GROOT TREK” na Hoofweg 10, Kleinmond (skuins oorkant die pad van die ‘ou” gebou) gesluit wees. Die kantore heropen op Maandag, 2 September 2013 amptelik weer. Let daarop dat die firma se fisiese adres al is wat verander. Die kontakbesonderhede, naamlik die telefoonnommer, (028 271 3031), die faksimilee nommer(028 271 3033) en bestaande e-posadresse sal voortaan onveranderd bly.

Kom deel gerus in die opwinding en besoek die firma by hulle “nuwe tuiste” vir ‘n koppie koffie. Die deure is altyd oop vir ‘n ieder en elk !!!

Internal News

nicolienblogNicolien Grobler

We have a new collections secretary at our Hermanus branch!! We welcome her to our family and hope that you will enjoy it here!!!

Birthdays:

Hermanus:

Matty Scholtz – 1 May
Jacques du Toit – 6 May
André du Toit (snr) – 22 May
Gerhard Louw – 27 May
Nita Dippenaar – 31 May

Caledon/ Gansbaai:

Charl Cilliers – 26 May
Luzette Human – 10 May

We wish those celebrating their birthdays this month a HAPPY HAPPY BIRTHDAY! May you be spoiled and have a great day!

Personeelnuus

nicolienblogNicolien Grobler

Ons Hermanus – tak het ‘n nuwe invorderings sekretaresse!! Ons heet jou welkom in ons familie en hoop dat jy dit hier terdeë sal geniet!!!

Verjaarsdae:

Hermanus:

Matty Scholtz – 1 Mei
Jacques du Toit – 6 Mei
André du Toit (snr) – 22 Mei
Gerhard Louw – 27 Mei
Nita Dippenaar – 31 Mei

Caledon/ Gansbaai:

Charl Cilliers – 26 Mei
Luzette Human – 10 Mei

Ons wens diegene wat hulle verjaarsdae die maand vier ‘n GELUKKIGE VERJAARSDAG toe en hoop dat julle baie bederf word en ‘n heerlike dag sal hê.