Category Archives: Ondernemingsreg

Ondernemingsredding – Watter Maatskappye Sal Kwalifiseer?

Wat staan jou te doen as jou maatskappy in finansiële nood verkeer? Die nuwe Maatskappywet maak voorsiening vir ondernemingsreddingsprosedures om ‘n maatskappy in staat te stel om weer kommersieel lewensvatbaar te word. Waar volle of gedeeltelike herstel nie haalbaar is nie, kan die ondernemingsreddingsprosedures steeds gebruik word. Hiervoor sal mens moet kan aantoon dat die reddingsprosedure steeds vir die skuldeisers en ander belanghebbendes ‘n beter opbrengs gaan lewer as wat met formele likwidasie die geval sal wees.

Met hierdie prosedure verkry ‘n maatskappy tydelike beskerming teen sy skuldeisers. ‘n Ondernemingspraktisyn (“praktisyn”) neem die beheer oor by die direksie. Die praktisyn moet dan ‘n voorgeskrewe reddingsplan voorberei. Continue reading